Yrkeshygiene

Fysisk arbeidsmiljø

Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Midtnorsk HMS-senter kan bistå med rådgivning og målinger/ kartlegginger av eksempelvis: støy, inneklima, vibrasjoner, lysforhold, verneutstyr, hjelpemidler, mv. Vi bistår blant annet ved vernerunder og i risikovurdering, og ved planlegging av tiltak.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

Kjemisk arbeidsmiljø

Særlig om kjemisk og biologisk helsefare

Midtnorsk HMS-senter kan bistå med målinger, risikovurdering og kartlegging av kjemikalier og kjemikaliebruk, rådgi i forbindelse med utarbeiding av stoffkartotek og substitusjon av kjemikalier, merking, vurdering risikofaktorer opp mot helse og foreslå tiltak.

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Biologisk arbeidsmiljø

Veiledning om biologiske faktorer

Midtnorsk HMS-senter kan bistå i risikovurdering og med rådgivning i håndtering av biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdere opp mot helsefare og foreslå tiltak for å redusere risiko.