Nye regler for hvilke virksomheter som har plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg trådte i kraft 1. januar 2024

 

 

Fra 1.1.2024 skal alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere, eller i virksomheter med 10-30 arbeidstaker når en av partene i virksomehetene krever det, opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).  ref. arbeidsmiljøloven § 7-1 første ledd. 

 

 

 

Hva er AMU?

 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgave er å jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet i  virksomheten, og følge med på utviklingen av arbeidsmiljøet. 

 

Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver etter arbeidsmijøloven og etter forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 

 

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter og utvalget skal minimum fire medlemmer, men bør bestå av flere enn åtte personer. 

 

 

 

Bedriftshelstejenesten skal være representert

 

Bedriftshelsetjenesten skal være med i AMU som en rådgivende og uavhengig part, og representere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Bedritshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU. 

 

 

Krav til opplæring

 

Det stilles krav til at medlemmene i AMU får nødvendig opplæring for å kunne utføre sine verv.  Vi i bedriftshelsetjenesten tilbyr godkjent opplæring. Vi arrangerer bedriftsinterne kurs på forespørsel, eller dere kan delta på felleskurs som arrangeres vår og høst. Se kursplan for kursdatoer og ta kontakt for påmelding eller spørsmål. 

 

 

Les mer om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, valg av medlemmer og  kravet til opplæring på arbeidstilsynets sider. 

 

Les mer om AMU

 

Vi hjelper deg gjerne med å få på plass arbeidsmiljøutvalg i din bedrift. Ta kontakt på  post@mhms.no eller ring oss på telefon: 71 66 03 26 for rådgivning, påmelding kurs og spørsmål.