samvirkeforetak

Midtnorsk bedriftshelsetjeneste er et samvirkeforetak. Det vil si at vi er eid og styrt av brukerne våre. Vårt formål et at våre kunder skal ha nytte av virksomheten som utøves.

Vi utfører bedriftshelsetjeneste for våre tilsluttede bedrifter etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven, lov om bedriftshelsetjeneste i kommunene, og forskrifter for henholdsvis bedriftshelsetjeneste og vernepersonale.

Tjenester

Info

Midtnorsk bedriftshelsetjeneste kommer innunder næringskode 86.904 - Annen forebyggende helsetjeneste, og sektorkode 2100 - Private aksjeselskaper mv.

Revisor er Nordmøre Revisjon Surnadal AS. Regnskapsfører er Kombi Regnskap og Økonomi AS
 Styrets sammensetning er fra medlemsbedriftene, og består pr i dag av 5 representanter og 1 varamedlem, i tillegg til daglig leder og ansatterepresentant.

Årsmøte avholdes i mars hvert år.
 Midtnorsk BHT er tilknyttet nettverket Virke BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester arrangert i regi av Hovedorganisasjonen Virke.

HVA ER EN BEDRIFTSHELSETJENESTE?

En bedriftshelsetjeneste (BHT) er en rådgivende tjeneste med solid fagkompetanse innen HMS. Målet er å hjelpe arbeidsgiver og ansatte med oppfølging av arbeidsmiljøet. Vi skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. En bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgivere, må være godkjent av Arbeidstilsynet. En godkjent BHT består av helse- og vernepersonell med kompetanse på arbeidsmiljø. Les mer om hva som kreves for å være en godkjent BHT her: 

Krav til å bli godkjent bedriftshelsetjeneste

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. BHT skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i virksomheten. Les mer om hva vi i BHT kan bistå med:
Godkjent bedriftshelsetjeneste, - en god hjelper for din bedrift

Det er risikoforholdene i ditt arbeidsmiljø som bestemmer om du skal være tilknyttet en BHT. Dette kan være risiko i form av både fysiske og psykiske belastninger.  Din virksomhet kan derfor få pålegg fra Arbeidstilsynet om å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Les mer om hvilke bransjer som er pålagt å tilknytte seg en BHT: 
Plikt til å tilknytte seg godkjent BHT

Vår historie

Bedriften ble etablert i juni 1984 av sykepleier Heidi Hansen og doktor Anders Grimsmo, da under navnet Indre Nordmøre Bedriftshelsetjeneste BA. Endring av bedriftsnavn kom i 2003, da til Midtnorsk HMS-senter. Foretaksformen ble endret fra BA til SA i 2012. I 2020 ble det igjen en endring av bedriftsnavn, da til Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste. Midtnorsk HMS-senter er i dag et datterselskap, med tjenester innenfor HMS. 

Dokument fra 1984: Plan for bedriftshelsetjeneste i Surnadal

Avisartikkel fra 20-års jubileum i 2004