samvirkeforetak

Midtnorsk bedriftshelsetjeneste er et samvirkeforetak. Det vil si at vi er eid og styrt av brukerne våre. Vårt formål et at våre kunder skal ha nytte av virksomheten som utøves.

Vi utfører bedriftshelsetjeneste for våre tilsluttede bedrifter etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven, lov om bedriftshelsetjeneste i kommunene, og forskrifter for henholdsvis bedriftshelsetjeneste og vernepersonale.

Tjenester

Info

  • Midtnorsk bedriftshelsetjeneste kommer innunder næringskode 86.904 - Annen forebyggende helsetjeneste, og sektorkode 2100 - Private aksjeselskaper mv.

  • Revisor er Nordmøre Revisjon Surnadal AS. Regnskapsfører er Kombi Regnskap og Økonomi AS

  • Styrets sammensetning er fra medlemsbedriftene, og består pr i dag av 5 representanter og 1 varamedlem, i tillegg til daglig leder og ansatterepresentant. Årsmøte avholdes i mars hvert år.

  • Midtnorsk HMS-senter er tilknyttet nettverket Virke BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester arrangert i regi av Hovedorganisasjonen Virke.

  • Logo - Miljøfyrtårn
  • Logo - Godkjent bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenestens rolle

Arbeidsmiljøloven § 3-3:

(2) Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
(3) Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Krav til å bli godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste, - en god hjelper for din bedrift

Plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste

Vår historie

Bedriften ble etablert i juni 1984 av sykepleier Heidi Hansen og doktor Anders Grimsmo, da under navnet Indre Nordmøre Bedriftshelsetjeneste BA. Endring av bedriftsnavn kom i 2003, da til Midtnorsk HMS-senter. Foretaksformen ble endret fra BA til SA i 2012.

Dokument fra 1984: Plan for bedriftshelsetjeneste i Surnadal

Avisartikkel fra 20-års jubileum i 2004