Yrkeshygieniske tema

Vi har kompetanse innen yrkeshygiene/ fysisk- kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ eksponeringer i arbeidsmiljøet, og kan tilpasse kurs innen følgende temaer:

 • Støy
 • Støv
 • Inneklima
 • Lys
 • Kjemikalier
 • Biologiske faktorer
 • Verneutstyr
 • Risikovurdering

 

Meld meg på kurs

Psykososiale og organisatoriske tema

Vi har kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og kan tilpasse kursinnhold etter behov i bedriften innen følgende temaer:

 • Endring og omstilling
 • Stress og stresshåndtering
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Konflikter; forebygging og håndtering
 • Sykefraværsoppfølging
 • Avhengighetsproblematikk (AKAN)
 • Vold og trusler i arbeidslivet

Førstehjelp

Våre sertifiserte førstehjelpsinstruktører tilbyr både bedriftsinterne førstehjelpskurs og åpne kurs. Kurset varer 2,5-3 timer.

Vi gjennomfører kurset i egnede lokaler etter avtale og bestilling. Vi koordinerer også opplæring i bruk av hjertestarter.

Ergonomi, arbeids- og forflyttningsteknikk

Hvordan bruke kroppen riktig og tilrettelegge arbeidet for å redusere belastning og forebygge skade og plager?

lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud, amu medlemmer og anbefalt ledere

Aktuelle tema fordelt på flere dager vil være:

 • Arbeidsmiljøloven og dens tilhørende forskrifter
 • Roller og plikter i et arbeidsforhold
 • Praktisk HMS arbeid
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Sykefraværsoppfølging
 • Ergonomi
 • Yrkeshygiene

Lovkravet varierer noe i forhold til om du er VO eller arbeidsgiver, men en anbefaler grunnkurs for ledere også – gjerne sammen med sitt verneombud som har krav på 40 timers kurs iflg arbeidsmiljøloven. Kurset gir etter gjennomført kurs dokumentasjon/kursbevis på gjennomgått 40t grunnopplæring i arbeidsmiljø

Varmearbeiderkurs –sertifisering

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider i miljøer der det er brannfare må ha varme arbeider sertifikat.

Sertifikatet dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

 • Sertifisering
 • Sertifikat fra Norsk Brannvernforening.
 • Teori med eksamen.
 • Praktisk slukkeøvelse.
 • Kompetansebevis, gyldig i 5 år.

Etter kurset skal du ha kunnskap og nødvendig risikoforståelse slik at du kan utføre varme arbeider på en ansvarlig måte som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.

Vårt kurs i Varme Arbeider følger læreplan fra Norsk Brannvernforening.

Dagskurs arbeidsmiljøopplæring for ledere

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

Roller og ansvar i HMS-arbeidet

Internkontroll; HMS-arbeid i praksis/ krav til dokumentasjon og kartleggingsverktøy, herunder fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

Sykefraværsoppfølging

Siste oppdaterte nyheter i lovverket og bestemmelser innen HMS

Kurset gir etter gjennomført kurs dokumentasjon/kursbevis på gjennomgått arbeidsmiljøopplæring for ledere iht kravet om dokumentert opplæring HMS.

Oppfriskningskurs for verneombud (dagskurs)

HMS oppfriskningskurs

Det skjer stadige oppdateringer i arbeidsmiljøloven. Nye regler og bestemmelser endres årlig. Dette oppfriskningskurset er et tilbud til deg som har gjennomgått HMS opplæring for verneombud tidligere.

arbeidsmiljøloven og forskrifter                                       

Praktisk HMS-arbeid

Risikovurdering