arbeidshelse OG VAKSINERING

Vi i Midtnorsk BHT har lang erfaring med helseundersøkelser og vaksinering av ansatte med utgangspunkt i bedriftens eksponeringsforhold. 

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver iht. lovbestemmelser sørge for fullgod helseovervåkning og nødvendig vaksinasjon til sine ansatte.  Dette kan f.eks. være når man eksponeres for :

 • kjemikalier
 • støv 
 • biologiske faktorer
 • støy eller vibrasjoner
 • ioniserende stråling
 • kunstig optisk stråling
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • bergarbeid
 • arbeid ved dataskjerm
 • andre forhold iht. risikovurderinger

Alle helseundersøkelser gjennomføres med utgangspunkt i risikovurderinger som viser hva den ansatte er utsatt for og omfanget av eksponeringen i form av mengde, hyppighet og tid.

 

VAKSINER

 

Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper og i tillegg kan bedrifter som ut ifra risikovurderinger viser seg å ha høy grad av smittefare, også tilby sine ansatte vaksinasjon. Det er en trygg og rimelig måte å forebygge sykdom på - og kan gi gevinster som redusert sykefravær.

Tester

 • Audiometri (hørselstest)
 • Spirometri (lungefunksjonstest)

Avdekkes det mulige arbeidsrelaterte helseplager ved helseundersøkelse hos sykepleier, gis det tilbud om arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Attester

 • Røykdykkerattest
 • Asbestattest

Attester utstedes etter godkjent helsevurdering ved arbeidsmedisinsk konsultasjon hos bedriftslege.

Oppfølgingstjenester

Sykefraværsoppfølging og funksjonsvurdering

Bedriftshelsetjenesten arbeider forebyggende og kan trekkes inn i oppfølgingsarbeidet. Bedriftshelsetjenesten deltar på dialogmøter når arbeidsgiver eller arbeidstaker ønsker det.

Veiledningssamtaler i stresshåndtering

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i enkeltsaker med samtaler og veiledning i stress- og stresshåndtering.

Ikon - plaster i kors

Tverrfaglig bistand muskel-skjellet

Målgruppe

Ansatte i medlemsbedrifter med skader/ plager i muskel- og skjellet, som kan ha sin årsak i arbeidet eller som har konsekvenser for arbeidssituasjonen. Både de som står i fare for å bli sykmeldt, og de som er helt eller delvis sykmeldt kan benytte tilbudet.

Ikon - hender

Tilleggstjenester helse: livsstilsparametere

Følgende tester tilbys i tillegg til de ordinære helseundersøkelsene:

 • Blodtrykk
 • HbA1c (langtidsblodsukker)
 • Lipid-panel (kolesterol-profil)
Ikon - hjerte

AKAN - Avhengighetsproblematikk

Bedriftshelsetjenesten kan bistå i oppfølging av enkeltsaker, samt ha en koordinerende rolle. Se nettsiden til www.akan.no for hvordan bedrifter kan jobbe med avhengighetsproblematikk. Det kan gjelde alkohol/ rus/ tabletter, men også spill- og mobilavhengighet/ sosiale medier.