AKAN- rUS- OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK I ARBEIDSLIVET

 

MÅLGRUPPE

 

Arbeidsgivere, ledere, verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte i ulike typer bedrifter.

 

 

FORMÅL

 

Gi informasjon om praktisk nytteverdi til bedrifter angående AKAN-arbeid. Samt knytte dette til eksisterende HMS-system.

 

TEMA

 

Hva er avhenighet ?

Din rolle som leder eller kollega til en med avhengighet

Eksempel på policy til bruk i bedriften

"Den vanskelige samtalen"

Hva sier lovverket?

Hvordan lage en AKAN-avtale

 

 

KURSDATOER

 

Se kurskalender for datoer, eller ta kontakt for å bestille bedriftsinternt kurs. 

Se kurskalender

 

PRISER

 

Pris på våre felleskurs:

 

Pris pr.deltaker: 1395,-

 

Ta kontakt for pris på bedriftsinternt kurs.

 

 

Ta kontakt for forespørsel og påmelding. 

Kontakt oss