Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten kan bistå medlemsbedriftene ved:

 • planlegging,
 • tilrettelegging og
 • organisering av arbeidet,
 • samt andre forhold som har betydning for helse og trivsel på arbeidsplassen, som
 • mobbe- og trakasseringssaker, og
 • konflikter

Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet

Generell tilretteleggingsplikt

Arbeidstilsynet har en nyttig og informativ veiledning innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Ulike metoder kan benyttes for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, blant annet:

 • gruppesamtaler
 • individuelle samtaler
 • spørreundersøkelser/ arbeidsmiljøundersøkelser (AMUS)
 • dybdekartlegging
 • klageundersøkelse
 • faktaundersøkelse

* Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål *