Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Midtnorsk BHT ønsker å være en nyttig samarbeidspartner for alle våre kunder. Vi kan bidra både i deres forebyggende, vedlikeholdende, utviklende og gjenopprettende arbeidsmiljøarbeid. 

Vi har lang og bred erfaring med å yte bistand til bedriftens psykososiale og organisatoriske arbeid og benytter metodikk som er i tråd med samfunnets utvikling. Bistanden og metodikken tilpasses den unike saken, samt ønsker og behov fra kunden.

Utgangspunkt for bistand fra BHT kan for eksempel være at det foreligger en kjent arbeidsmiljøutfordring som man ønsker å kartlegge nærmere, at man har en mistanke om at ansatte opplever uheldige belastninger som bør undersøkes eller om det kun er ønskelig å finne ut hvor "skoen trykker" for å finne ut hvor man bør rette innsatsen i  et forebyggende og utviklende perspektiv.

Lederveiledning i utfordrende saker kan være nyttig, samt råd og veiledning til enkeltansatte, tillitsvalgte og verneombud - vi tar alle saker på alvor.

Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet

Generell tilretteleggingsplikt

Arbeidstilsynet har en nyttig og informativ veiledning innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Ulike metoder kan benyttes for å kartlegge psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, blant annet:

  • gruppesamtaler
  • individuelle samtaler
  • spørreundersøkelser/ arbeidsmiljøundersøkelser (AMUS)
  • dybdekartlegging
  • klageundersøkelse
  • faktaundersøkelse

* Bedriftshelsetjenesten har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål *