VÅRE KURS

Midtnorsk Bedriftshelsetjenste har lang erfaring innenfor alle deler av HMS-arbeid og arbeidsmiljø, og kursenes lengde er tilpasset ut fra en grundig vurdering av innholdet for hvert enkelt kurs.

 

Våre lovpålagte kurs inneholder alle temaer som skal være gjennomgått for å tilfredsstille lovkravene. Rammene for kursene baseres på teorien om relasjonell tilnærming, som grunnprinsipp for god arbeidshelse. Teorien tar utgangspunkt i den norske Arbeidsmiljøloven og dens forskningsbakgrunn og intensjoner fra 1970 tallet. Einar Thorsruds konklusjoner peker på det norske demokratiets realisering av et menneskeverdig arbeidsliv. Lederskapet skal se til at medarbeidere opplever en helsefremmende jobbhverdag.

 

Vår intensjon er å bidra til å styrke bedriftenes relasjonskvalitet for et godt rustet team på arbeidsplassen - både mellom leder og ansatt, og ansatte imellom. Noen relasjoner kan være helseskadelige og kan føre til sykefravær - vi ønsker å bidra til grunnleggende forebyggende fokus sammen med din bedrift.

 

Vi tar på alvor den digitale utviklingens dilemma når det gjelder kommunikasjon og mellommenneskelig kontakt. Slik det er i dag blir vi stadig eksponert for digitalisering i omgivelsene våre, som igjen kan føre til minsket relasjonell tilfredshet. Den digitale rikdommen kan derfor oppleves som relasjonell fattigdom.

 

Vi legger derfor til rette så langt det lar seg gjøre med fysiske kurs og har samtidig forståelse for at en digital deltakelse kan være nødvendig av og til i en travel hverdag.

40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø

HMS-kurs som dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring i HMS for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset anbefelas også som grunnopplæring til arbeidsgivere og tillitsvalgte. 

ARBEIDSMILJØ-OPPLÆrING FOR LEDERE (DAGSKURS)

Lovpålagt arbeidsmiljøopplæring for ledere. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematsik HMS-arbeid.

HMS- OPPFRISKNINGS-KURS 

Det skjer stadig oppdateringer i arbeidsmiljøloven. Kurset anbefales for deg som har gjennomgått HMS-opplæring for noen år siden og har behov for oppfriskning. 

FØRSTEHJEPSKURS

Førstehjelpskurs er en investering som gir de ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter til å håndtere ulike førstehjelpssituasjoner.

Få et skreddersydd førsehjelpskurs tilpasset din bedrift, eller delta på et av våre felleskurs. 

PSYKOSOSIALE TEMA

 Vi tilbyr kurs innen flere psykosiale tema som f.eks. konflikthåndtering, stressmestring, styrking av kommunikasjon og samarbeid m.m. 

Delta på et av våre felleskurs i kurskalenderen, eller bestill et bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift.

YRKESHYGIENE

Vi tilbyr kurs innen flere yrkeshygiensike områder; Støy og vibrasjoner, kjemikalie håndtering og inneklima. 

Delta på et av våre felleskurs i kurskalenderen, eller bestill et bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift.

akan Rus og- avhengighets- problematikk i arbeidslivet

Rus og- avhengighet kan ha skadelige konsekvenser både for den enkelte arbeidstakers tilstedeværelse, sikkerheten på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet forøvrig.

Kurs i AKAN gjør deg rustet til å jobbe forebyggende i din bedrift.  

ergonomi

Muskel- og skjelettplager står for den største andelen tapte dagsverk pga. sykefravær i Norge. Ergonomi påvirker forekomsten av slike plager i stor grad og kunnskap innen god ergonomi kan forebygge disse plagene betydelig. Et kurs i ergonomi kan dermed hjelpe ansatte i din bedrift med å unngå sykdom og belastningsskader, noe som vil føre til redusert sykefravær.

Vi tilbyr ulike kurs innen ergonomi. Ønsker dere bedriftsinternt kurs kan disse tilpasses behov og eventuelle utfordringer i din bedrift. 

KONTAKT OSS FOR SPØRSMÅL:  +47 71 66 03 26/ POST@MHMS.NO