ansatte

Monica Berg

Monica Berg

Daglig leder / HMS-rådgiver / bedriftsergoterapeut / yrkeshygieniker / sertifisert faktaundersøker

monica@mhms.no
922 65 452

Lisabeth Røe Sæterbø

Lisabeth Sæterbø

Bedriftsergoterapeut / HMS-rådgiver / forflytningsveileder /  sertifisert førstehjelpsinstruktør

lisabeth@mhms.no
906 73 439

Vidar Kjelstad

Vidar Kjelstad

HMS-rådgiver / yrkeshygieniker

vidar@mhms.no
976 97 181

Ann-Elin Stenberg

Ann-Elin Stenberg

Psykiatrisk sykepleier / HMS-rådgiver / sertifisert faktaundersøker

ann-elin@mhms.no
957 51 762

Ronny T. Aasgård

Ronny T. Aasgård

Nevrosykepleier / HMS-rådgiver / sertifisert førstehjelpsinstruktør med hjertestarter

ronny@mhms.no
412 11 852

Ronny T. Aasgård

Aud Janne Bævre

HMS-rådgiver / sykepleier

aud@mhms.no

481 78 035

Knut Furuseth

Knut Furuseth

Spesialist i arbeidsmedisin
Bedriftslege

knut@mhms.no

samarbeidspartnere

Torbjørn Aae

Torbjørn Aae

 Yrkeshygieniker

Sigmund M. Trønsdal

Sigmund M. Trønsdal

HMS-rådgiver, Norsk landbruks-rådgivning