ansatte

Monica Berg

Monica Berg

Daglig leder / HMS-rådgiver / Bedriftsergoterapeut / Yrkeshygieniker / Sertifisert Faktaundersøker

monica@mhms.no
922 65 452

Lisabeth Røe Sæterbø

Lisabeth Røe Sæterbø

Ergoterapeut / HMS-rådgiver / forflytningsveileder /  Sertifisert Førstehjelpsinstruktør

lisabeth@mhms.no
906 73 439

Lisabeth Røe Sæterbø

Lillian Røstum

HMS-rådgiver / Fysioterapeut

lillian@mhms.no

98676253

Ronny T. Aasgård

Ronny T. Aasgård

Nevrosykepleier / HMS-rådgiver / sertifisert førstehjelps- instruktør med hjertestarter

ronny@mhms.no
412 11 852

Ronny T. Aasgård

Aud Janne Bævre

HMS-rådgiver / Sykepleier

aud@mhms.no

48178035

Ann-Elin Stenberg

Ann-Elin Stenberg

Sykepleier / Sertifisert Faktaundersøker/ HMS-rådgiver

ann-elin@mhms.no
957 51 762

Vidar Kjelstad

Vidar Kjelstad

HMS-rådgiver / Yrkeshygieniker

vidar@mhms.no
97697181

Knut Furuseth

Knut Furuseth

Spes. i arbeidsmedisin / bedriftslege

knut@mhms.no

samarbeidspartnere

Torbjørn Aae

Torbjørn Aae

 Yrkeshygieniker

Sigmund M. Trønsdal

Sigmund M. Trønsdal

HMS-rådgiver, Norsk landbruks-rådgivning