VÅRE ABONNEMENTSLØSNINGER 

Logo - Godkjent bedriftshelsetjeneste

ØKONOMIABONNEMENT
(NåværenDE ABONNEMENT TIL EKSISTERENDE KUNDER)
 

 • HMS handlingsplan
 • Årsrapport fra BHT
 • Lovpålagte helsekontroller
 • Bistand ved kartlegging av arbeidsmiljø
 • Bistand ved sykefraværsoppfølging
 • Funksjonsvurdering / arbeidsevnevurdering
 • Bistand ved risikovurderinger
 • Rådgivning HMS system
 • Bistand ved HMS revisjon
 • Bistand ved utvikling av prosedyrer, instrukser, retningslinjer
 • Rådgivning iht. valg av verneutstyr
 • Deltakelse og rådgivning i møter
 • Deltakelse og rådgivning ved tilsyn fra Arbeidstilsynet
 • Rådgivning ved endringsprosesser
 • Veiledning alle aktører i arbeidsmiljøet iht. HMS
 • Tilgang til krisetelefon 24/7-365 (NYHET)

  Listen av tjenester i tabellene er ikke utfyllende med tanke på MBHT sitt totale tilbud.

  Kun 1950 kr per årsverk per år

  Ring oss på 71 66 03 26 
  eller send oss en e-post: post@mhms.no 
Logo - Godkjent bedriftshelsetjeneste

PLUSSABONNEMENT 

 • Inkluderer alle lovpålagte krav til arbeidsgiver iht. OLM forskriften (alle tjenestene nevnt under økonomiabonnement)
 • Bistand ved lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet
 • Helseattester etter behov (eks. asbestattest)
 • Vaksinering
 • Yrkeshygieniske målinger
 • Tilleggstjenester ved helsekontroller
 • Digital arbeidsmiljøkartlegging
 • Arbeidsmedisinsk vurdering av lege
 • 50% rabatt pr ansatt ved deltakelse på kurs og fagdager i regi BHT
 • 25% rabatt på tjenester fra MHMS
 • Tilgang til krisetelefon 24/7-365 (NYHET)
 • Tilgang til fagbank (under utarbeiding)

  Listen av tjenester i tabellene er ikke utfyllende med tanke på MBHT sitt totale tilbud.

Kun 2490 kr per årsverk per år

Ring oss på 71 66 03 26 
eller send oss en e-post: post@mhms.no 

Logo - Godkjent bedriftshelsetjeneste

Ønsker du ET annet tilbud?

Finner du ingen av våre tilbud interessante for deg? Ta kontakt med oss, så skal vi være behjelpelige med å skreddersy et medlemsskap som passer deg og din bedrif. 

Ring oss på 71 66 03 26 
eller send oss en e-post: post@mhms.no 

Våre medlemsbedrifter sier..

"Tingvoll Dør og Vindu AS er en liten håndverksbedrift som har et sunt og trygt arbeidsmiljø.

For oss er Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste en god støttespiller og pådriver for å bevare og utvikle vårt arbeidsmiljø."

 

Anders Bergslid 

styreleder

"Topp bedrift og hyggelige medarbeidere"

 

 

Stig Rune Andreassen

Kirkeverge i Sunndal