HMS-oPPFRISKNINGSKURS

 

MÅLGRUPPE

 

Den som har gjennomgått HMS-opplæring for noen år siden og har behov for oppfriskning. 

 

Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.  

 

 

TEMA

 

Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter

Roller, ansvar og plikter i arbeidsmiljøarbeidet

Internkontroll- systematisk HMS-arbeid

Risikovurdering

 

 

KURSDATOER

 

Se kurskalender for datoer, eller ta kontakt for å bestille bedriftsinternt kurs. 

Se kurskalender

 

PRISER

 

Medlem: 5275,-

Ikke medlem: 6350,-

 

Pris inkl. lunsj.

 

 

Ta kontakt for forespørsel og påmelding. 

Kontakt oss