Ergonomi

Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr. I tillegg kan det vurderes forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger og ved tungt og ensformig arbeid. Det tilbys også kurs i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Kartlegginger med rapport

Det tilbys ergonomisk kartlegging for alle typer arbeid, enten det er kontorkartlegging eller kartlegging av mer fysisk krevende og/ eller ensidig arbeidsbelastning. Rapport gis i etterkant med anbefalte tiltak. Tilbys som avdelingsvise kartlegginger eller som individuelle kartlegginger.

Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 10-2:

Det skal utføres nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som utføres og omfatte faktorer som:

  • organisering av arbeidet
  • lokaler
  • inventar
  • utstyr, herunder tekniske hjelpemidler
  • samarbeidsrelasjoner
  • styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold