GOD Ergonomi LØNNER SEG

Midtnorsk BHT har erfarne ergoterapeuter som bistår våre kunder med kartlegging, råd og veiledning av det fysiske arbeidsmiljøet for deg og dine ansatte.

 

Ergonomi kan beskrives som samspillet mellom mennesket og arbeidsplassen. God ergonomi vil si at forholdene rundt jobben som skal utføres er tilpasset den enkelte arbeider slik at den ikke gir uheldige belastninger.

Vi har bred erfaring i bistand til både store og små bedrifter med kartlegging og risikovurderinger av ergonomiske forhold med fokus på å finne tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer f.eks. ved dataarbeidsplassen, på lageret, i produksjonshallen, i verkstedet osv.

Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 10-2:

Det skal utføres nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som utføres og omfatte faktorer som:

  • organisering av arbeidet
  • lokaler
  • inventar
  • utstyr, herunder tekniske hjelpemidler
  • samarbeidsrelasjoner
  • styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold