Ergonomi

Arbeidsmiljøloven § 4-4 (2) Krav til det fysiske arbeidsmiljøet

Bedriftshelsetjenesten kan gi råd ved planlegging av nye arbeidsplasser, ved forbedring av eksisterende arbeidsplasser, og ved innkjøp av nytt utstyr. I tillegg kan det vurderes forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger og ved tungt og ensformig arbeid. Det tilbys også kurs i hensiktsmessig arbeidsteknikk.

Kartlegginger med rapport

Det tilbys ergonomisk kartlegging for alle typer arbeid, enten det er kontorkartlegging eller kartlegging av mer fysisk krevende og/ eller ensidig arbeidsbelastning. Rapport gis i etterkant med anbefalte tiltak. Tilbys som avdelingsvise kartlegginger eller som individuelle kartlegginger.

Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 10-2:

Det skal utføres nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere forekomsten av belastende og helseskadelig manuelt arbeid. Tiltakene skal ta utgangspunkt i arbeidet som utføres og omfatte faktorer som:

  • organisering av arbeidet
  • lokaler
  • inventar
  • utstyr, herunder tekniske hjelpemidler
  • samarbeidsrelasjoner
  • styrings- og planleggingssystemer som bidrar til å påvirke arbeidstakt og arbeidsinnhold

TVERRFAGLIG BISTAND MUSKEL-SKJELLET

Vi tilbyr våre medlemsbedrifter å spisse treningsopplegg til type belastning i arbeid. Gjennom vårt samarbeid med Surnadal trenings- og velværesenter kjører vi i høst et opplegg for renholdsbedriften Føniks (Eva Husby på bildet). Dette gjennomføres som sirkeltrening med ulike styrkeøvelser med mulighet for individuell tilpasning i øvelsene. Vi kjenner de ergonomiske forholdene i bedriften gjennom kartlegginger, og individuelle kartlegginger kan gjøres for enda mer spisset oppfølging av den enkelte. For Føniks er det vår ergoterapeut Lisabeth Sæterbø som kjører treningene. Lisabeth har studert idrett ved høgskolen på Lillehammer. 

Ta kontakt dersom dette kan være interessant for din bedrift.