Å jobbe hos midtnorsk bedriftshelsetjenesTe

Midtnorsk Bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste som yter tjenester til både offentlige og private aktører i arbeidsmarkedet. Vi bistår kunder spredd over hele Midt-Norge og sammen med fagsterke ansatte utvikler vi stadig våre tjenester, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre arbeidshelse. Hos oss får ansatte mulighet til både faglig og personlig utvikling.