Yrkeshygieniske tema

Vi har kompetanse innen yrkeshygiene/ fysisk- kjemisk og biologisk arbeidsmiljø/ eksponeringer i arbeidsmiljøet, og kan tilpasse kurs innen følgende temaer:

 • Støy
 • Støv
 • Inneklima
 • Lys
 • Kjemikalier
 • Biologiske faktorer
 • Verneutstyr
 • Risikovurdering

 

Meld meg på kurs

Psykososiale og organisatoriske tema

Vi har kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og kan tilpasse kursinnhold etter behov i bedriften innen følgende temaer:

 • Endring og omstilling
 • Stress og stresshåndtering
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Konflikter; forebygging og håndtering
 • Sykefraværsoppfølging
 • Avhengighetsproblematikk (AKAN)
 • Vold og trusler i arbeidslivet

40 timers grunnkurs i arbeidsmiljøopplæring

Lovpålagt kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Ledere anbefales også å delta på denne opplæringen.

Vi tilbyr 40 timers-kurset årlig. Her kan deltagere fra alle bransjer kan melde seg på. Alternativt arrangerer vi bedriftsinterne grunnkurs for bedrifter som ønsker det.

Neste kurs arrangeres høsten 2019 med oppstart 6. september og går over fem fredager.

Krav om opplæring

Førstehjelp

Våre sertifiserte førstehjelpsinstruktører tilbyr både bedriftsinterne førstehjelpskurs og åpne kurs. Kurset varer 2,5-3 timer.

Vi gjennomfører kurset i egnede lokaler etter avtale og bestilling. Vi koordinerer også opplæring i bruk av hjertestarter.

Lovpålagt kurs i arbeidsmiljøopplæring for ledere

Kurset inneholder siste nytt innen gjeldende lovverk og HMS-krav.

Kurset arrangeres årlig og er åpent for deltagere fra alle bransjer. Kurset kan arrangeres bedriftsinternt etter bestilling.

Om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS opplæring

Ergonomi, arbeids- og forflyttningsteknikk

Hvordan bruke kroppen riktig og tilrettelegge arbeidet for å redusere belastning og forebygge skade og plager?